Odborná péče
o stromy

ošetření, rizikové kácení, stabilizace,
výsadba, inventarizace a další.

Profesionální Arborista

Věnujeme se kompletní péči o stromy i jiné dřeviny, které zpravidla rostou mimo les. Kromě rizikového kácení patří mezi naše nejvyhledávanější služby v rámci péči o stromy například ošetřování a stabilizace stromů, likvidace pařezů a biomasy, výsadba a inventarizace dřevin, odborné posudky či konzultace.

Všechny zásahy na stromech provádíme v souladu s platnou legislativou a v souladu se Standardy Agentury ochrany přírody a krajiny.

Arboristika v našem podání

Naší silnou stránkou je individuální přístup, profesionální úroveň, rychlost a spolehlivost. Váš požadavek jsme schopni vyřešit bez odkladu v rámci naší havarijní služby v péči o stromy. Navíc základní posouzení stromu (na místě), doporučené opatření a cenovou nabídku provedeme bezodkladně a zdarma.

Neváhejte využít naše základní služby:

 

 • Odborné ošetřování stromů 
  (zdravotní, bezpečnostní a jiné speciální řezy)
 • Stabilizace stromu
  (nejčastěji instalace bezpečnostních vazeb)
 • Kácení stromů – klasické, rizikové
  (+ postupné)
 • Havarijní péče
 • Likvidace biomasy
 • Výsadba stromů
 • Odstranění pařezů – frézování
 • Inventarizace dřevin
 • Odborný posudek
 • Znalecký posudek
 • Konzultace

Ing. Kamila Handlová, starostka obce Velké Přílepy

Pan Štícha pracuje pro naši obec již několik let, všechny zásahy na stromech byly provedeny ve sjednaném termínu, ošetření a řez stromů je prováděn šetrně a v souladu s platnou legislativou. Velice si vážíme této spolupráce.

Vše pro stromy přímo z akce

Malá ukázka, jak naše práce vlastně vypadá. Nejdůležitější je pro nás individuální přístup, profesionální úroveň, rychlost a kvalita provedeného zásahu a v neposlední řadě spolehlivost. Kontaktujte nás pro bližší informace.

Máme bohatou praxi i odborné znalosti

Zkušenosti z praxe sbírám již déle jak dvacet let. Dnes také působím jako pedagog a garant předmětu Arboristické technologie a Stromolezectví na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Jsem držitelem odborných certifikátů:
Certifikát ETW (Europaean Tree Worker), Český certifikovaný arborista, stromolezec a pozemní pracovník

Působím také jako soudní znalec se specializací zásahy na stromech.

Zavolejte nám:

+420 605 851 630

Napište nám:

info@treesurgery.cz