Naše služby

individuální přístup, profesionální úroveň,
rychlost a spolehlivost

Profesionální Arborista

Všechny zásahy na stromech provádíme v souladu s platnou legislativou a v souladu se Standardy Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Váš požadavek jsme schopni vyřešit bez odkladu v rámci naší havarijní služby v péči o stromy. Navíc základní posouzení stromu (na místě), doporučené opatření a cenovou nabídku provedeme bezodkladně a zdarma.

Odborné ošetřování stromů (zdravotní, bezpečnostní a jiné speciální řezy)

Stabilizace stromu

Kácení stromů – klasické, rizikové (+ postupné)

Likvidace biomasy

V případě zájmu odvezeme a zlikvidujeme veškerou biomasu.

Výsadba stromů

Provádíme výsadbu stromů včetně povýsadbové péče.

Odstranění pařezů – frézování

Odstranění pařezu provedeme až do hloubky 20 cm.

Inventarizace dřevin

V rámci inventarizace dřevin provedeme posouzení každého stromu a zpracujeme návrh provozních opatření.

Konzultace

S péčí o Vaše stromy Vám poradíme.

Odborný posudek

Odborný posudek zahrnuje detailní popis stromu (stromů) včetně stanovení provozních rizik a doporučených opatření. Často je posudek potřeba z důvodu rozhodnutí, zda daný strom ponechat, nebo odstranit. V rámci posudku je nutné detailně posoudit zdravotní stav, stabilitu a perspektivu.

Znalecký posudek

Znalecký posudek jsme schopni zpracovat v oblasti plánovaných i provedených zásahů na stromech. Nejčastěji je využit v případech sporů řešených soudní cestou.

Vše pro stromy přímo z akce

Malá ukázka, jak naše práce vlastně vypadá. Nejdůležitější je pro nás individuální přístup, profesionální úroveň, rychlost a kvalita provedeného zásahu a v neposlední řadě spolehlivost. Kontaktujte nás pro bližší informace.

Máme bohatou praxi i odborné znalosti

Zkušenosti z praxe sbírám již déle jak dvacet let. Dnes také působím jako pedagog a garant předmětu Arboristické technologie a Stromolezectví na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Jsem držitelem odborných certifikátů:
Certifikát ETW (Europaean Tree Worker), Český certifikovaný arborista, stromolezec a pozemní pracovník

Působím také jako soudní znalec se specializací zásahy na stromech.

Zavolejte nám:

+420 605 851 630

Napište nám:

info@treesurgery.cz