Naše vybrané
zásahy na stromech

ošetření, rizikové kácení, stabilizace,
výsadba, inventarizace a další.

Ukázka našich vybraných zásahů na stromech

Věnujeme se kompletní péči o stromy i jiné dřeviny, které zpravidla rostou mimo les. Kromě rizikového kácení patří mezi naše nejvyhledávanější služby v rámci péči o stromy například ošetřování a stabilizace stromů, likvidace pařezů a biomasy, výsadba a inventarizace dřevin, odborné posudky či konzultace.

Všechny zásahy na stromech provádíme v souladu s platnou legislativou a v souladu se Standardy Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ing. Kamila Handlová, starostka obce Velké Přílepy

Pan Štícha pracuje pro naši obec již několik let, všechny zásahy na stromech byly provedeny ve sjednaném termínu, ošetření a řez stromů je prováděn šetrně a v souladu s platnou legislativou. Velice si vážíme této spolupráce.

Máme bohatou praxi i odborné znalosti

Zkušenosti z praxe sbírám již déle jak dvacet let. Dnes také působím jako pedagog a garant předmětu Arboristické technologie a Stromolezectví na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Jsem držitelem odborných certifikátů:
Certifikát ETW (Europaean Tree Worker), Český certifikovaný arborista, stromolezec a pozemní pracovník

Působím také jako soudní znalec se specializací zásahy na stromech.

Zavolejte nám:

+420 605 851 630

Napište nám:

info@treesurgery.cz